menu

OBYVATELSTVO MALEDIV

Vzhledem k tomu, že Maledivské soustroví se nachází uprostřed obchodních cest v Indickém oceánu, přicházeli místní obyvatelé do styku s návštěvníky ze sousedství a vlastně i z celého světa již od dávné minulosti. Neustále tak docházelo k mísení mezi lidmi a jejich kulturami a původní obyvatelstvo Malediv tak ztratilo postupně svůj původní jazyk, víru, umění i zvyky.

Vzhled Maledivanů se může lišit od atolu k atolu a závisí na genech, které jim předali příchozí lidé z jižní a jihovýchodní Asie, z Afriky a též Arabové. Nynější řeč, dhivehi, se liší v některých jižních oblastech od řeči na ostrovech v dialektu. Důvodem je pravděpodobně odlehlost jednotlivých oblastí a také místní zvláštnosti na příslušných územích.

Maledivská náboženská víra závisí na náboženství a pověrách. V otázkách víry dominují islámské vlivy, ovšem jisté prvky nadpřirozených sil a šamanismu zde stále hrají poměrně významnou roli v mnoha ostrovních obcích. Udržují se též různé folklórní a buddhistické tradice, které byly zaneseny na ostrovy prvními osadníky ještě před konverzí k islámu v roce 1153 př.n.l.

Promísení kultur je obzvláště evidentní na maledivském umění. Domácí hudba se provozuje pomocí regionálně známého bodu-beru (velký buben) a je podobná hudbě provozované na afrických bubnech.

Dhoni (unikátní maledivské plachetnice) jsou formou umění samy o sobě a jsou stavěny s odbornou dovedností, podobnou té, jež se používala pro stavbu lodí arabských pirátů.

Jemné maledivské výtvarné umění se zase projevuje v komplikovaných detailech dřevěných trámů ve starých mešitách a je velice podobné známým prvkům architektury v jihovýchodní Asii.

A pak je tu ještě něco zcela specifického, výrazné geometrické tvary, zhotovované z místních materiálů, tkané rohože, vyšívané límce a ozdoby na tradičních ženských šatech. Všechny tyto věci hovoří o neznámé kultuře, která se dostala do maledivské společnosti.

Maledivané jsou velmi adaptabilní a vždy otevření vlivům zvenčí. Jejich kultura se vyvíjela v průběhu času stále více a více. Zdejší obyvatelé i nadále jedí ryby, rybáři pořád tráví své dny namoři, ale cestovní ruch se stává stále důležitějším. Většina Maledivanů považuje za velmi důležité zachovávat jednotu a svornost ve vztahu k jejich víře.

V rámci celého státu se ale v poslední době realizovaly jisté reformy, jež si kladou za cíl vytvořit zcela novou kulturu s novými myšlenkami a chováním. Změny moderního světa jsou nyní na Maledivách vítány, ale zároveň se místní lidé snaží dbát na vlastní identitu, tradice a víru.